Regulamin zamawiania

19-09-2013 | Strony

Regulamin rezerwacji

1. Kolejność postępowania :

1.1 Wybór skojarzenia, czyli po jakich rodzicach chcielibyście Państwo zakupić szczenię.

1.2 Przesłanie swoich danych mailowo na adres  : mastineum@wp.pl
W treści maila należy podać:
Imię, nazwisko,adres kontaktowy, numer telefonu kontaktowego ,komórkowego,
wybrane skojarzenie, określenie płci szczeniaka, określenie preferowanego koloru
szczeniaka, inne oczekiwania,informację jako którzy w kolejności chcielibyście Państwo
wybierać (ma to związek z ceną).

1.3 Po przesłaniu powyższych informacji , prosimy o wpłacenie 100 PLN z tytułu
rezerwacji. Uprzejmie prosimy ,aby nie podejmować decyzji o zakupie „na fali entuzjazmu”,
pochopnie i przed dokonaniem wpłaty rozważyć wszystkie „za” i „przeciw”.
Dlatego jeśli nie jesteście Państwo 100% pewni ,prosimy nie rezerwować i dać szanse innym.

1.4 Kwota z tytułu rezerwacji ,jest zwracana w całości  tylko w razie braku możliwości wywiązania
się przez nas z niniejszej umowy (brak szczeniąt , brak płci, inne okoliczności).
Numer konta podajemy na dole strony.

1.5 Ilość przyjmowanych rezerwacji na dany miot jest ograniczona.

2. Z upływem 5-7 tygodnia życia szczeniąt, zgodnie z kolejnością wpływu rezerwacji 
następuje wycena szczeniąt a Państwo otrzymujecie od nas oferty cenowe
na szczenięta oferowane do sprzedaży (wraz ze szczegółowymi informacjami o nich). W ciągu
24 godzin oczekujemy od Państwa decyzji o akceptacji oferty bądź jej odrzuceniu.
W przypadku odrzucenia , oferta jest wysyłana kolejnej osobie rezerwującej.

3. Z upływem 5-7 tygodnia życia szczeniąt określona zostaje przez Nas data rozpoczęcia
wydawania szczeniąt oraz ilość i płeć oferowanych do sprzedaży szczeniąt.
Na tym etapie jeśli zależy Państwu na konkretnym szczenięciu należy określić ,które mamy dla
Państwa rezerwować (jeśli oczywiście nie możecie do Nas dojechać w określonym terminie.)

4. Datę rozpoczęcia sprzedaży i wydawania szczeniąt określa MastineuM i Regulamin ZKwP
(nie wcześniej niż od 7 tygodnia życia szczeniąt.

5. W razie braku kontaktu z zamawiającym ,brakiem możliwości odbioru szczeniaka w uzgodnionym
i podanym przez Nas terminie ,rezerwacja jest honorowana nie dłużej niż 2 dni od daty określonej przez Nas
jako rozpoczęcie sprzedaży .

6. Możliwe jest zawarcie dodatkowej umowy na odchów szczeniaka w razie braku możliwości
odbioru w ustalonym terminie niemniej dopiero po zrealizowaniu umowy
podstawowej (kupna -sprzedaży) i wpłacie całej kwoty.

7. Cenę odchowu szczeniaka określa się w wysokości : 500zł za każdy rozpoczęty
miesiąc odchowu -płatne z góry lub w wysokości 30 zł/dzień. jeśli okres jest krótszy.

Do kosztów utrzymania dolicza się koszty szczepień wynikające z książeczki szczepień szczeniaka.

8. W trakcie oczekiwania przez Państwa na miot, MastineuM przedstawia również inne oferty sprzedaży
szczeniąt od hodowców naszym zdaniem godnych zaufania i współpracujących z MastineuM lub
oferujemy również ,szczenięta po naszych reproduktorach, które zostały przez nas otrzymane
jako rozliczenie z tytułu krycia „obcych suk”.

9. MastineuM zastrzega sobie prawo pozostawienia ze względów hodowlanych
(dla siebie/kooperantów/wymiany materiału hodowlanego z innymi hodowlami)
dowolną liczbę szczeniąt z każdego miotu tytułem pozostawienia w hodowli lub dla
potrzeb wymiany hodowlanej z pominięciem obowiązującej kolejności.
Dzieję się to niezmiernie rzadko i zwykle zatrzymujemy nie więcej niż 1-2 szczenięta z miotu.

11. Jeśli MastineuM używa do reprodukcji tzw. „reproduktora obcego” prawo pierwowyboru szczenięcia
przysługuje właścicielowi reproduktora z pominięciem obowiązującej kolejności lub każdorazowo
istnieje możliwość wykupu szczenięcia na zasadach pierwszeństwa wyboru z pominięciem
obowiązującej kolejności dla każdego kupującego za kwotę w wysokości ustalonej przez MastineuM.

12. MastineuM ma prawo odmowy sprzedaży szczenięcia bez podania przyczyny,
jeśli zaistnieją realne podstawy i obawy o dobro i przyszły los szczenięcia .

Warunki dowozu ustalamy indywidualnie

Dane do przelewu z tytułu rezerwacji :

Numer konta zostanie przesłany mailowo na wskazany przez Państwa adres

Subskrybuj przez e-mail

Wpisz e-mail, aby subskrybować i otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach.

Archiwa

Kategorie

JAGATOWO MASTIFF STORY czyli nowy mastiffowy land w królestwie Pomeranii

JAGATOWO MASTIFF STORY czyli nowy mastiffowy land w królestwie Pomeranii

Ja…..wo to nieznana , zabita dechami wioska w województwie pomorskim gdzie psy szczekają „doopami” 🙂 ale to zamierzam zmienić.
Tak było do niedawna , dopóki nie zamieszkała tam Patrycja. Tak naprawdę , super fajne miasteczko, zadziwiająco czyste , doinwestowane i spokojne. Tak również było do niedawna 🙂

MY i WY

MY i WY

  [gallery link="file"...